Spektrum Serisinin 4. Sayısı Yayınlandı!

Please scroll down for English.

Tasarım Rehberleri Ekibi tarafından hazırlanan Spektrum serisinin dördüncü sayısı “Mobilite: Mekânsal Hareketlilik, Devingenlik, Akışkanlık” başlığıyla yayınlandı. Bu sayıda, Kırkayak Kültür Deneyimi “Kültür Sanatı Sanala Taşıma, Yereli Ulusalda Yeniden Üretme ” başlığıyla yer alıyor.

Pandemi döneminin kültürel kamusal alanlar ve özne ilişkisindeki dönüşümü üzerine tartışmalar içeren yazı, Kırkayak Kültür’ün bu dönemde yaptığı çalışmalara yer vermekte. Yazıda Kırkayak Kültür’ün çalışmalarının merkezinde yer alan ”Birlikte Yaşam” düşüncesi ve öznenin sesini genele taşıma odağının, pandeminin yeni normaliyle şekillenmesi süreci deneyimlerine ve geliştirilen stratejilere yer verilmekte.

Kültür Sanatı Sanala Taşıma, Yereli Ulusalda Yeniden Üretme yazısı ve sayıda yer alan diğer yazılar için;

The fourth issue of the Spectrum series prepared by the Design Guides Team was published with the title “Mobility: Spatial Mobility, Mobility, Fluidity”. In this issue, Kırkayak Cultural experience is featured with the title “Carrying the Art of Culture to the Art, Reproducing the Local Nationally”.

The article, which includes discussions on the transformation of the cultural public spaces in the pandemic period and subject relations, includes the work of Kırkayak Kültür during this period. In the article, the ideas of “Living Together” and the focus of carrying the subject’s voice to the general audience, which is at the center of Kırkayak Kültür’s work, how the process has been shaped by the pandemic’s ”new normal”, and the strategies developed were mentioned.

For the article “Moving the Art of Culture to Art, Reproducing Local Nationally” and other articles in issue;