Eğitim Odaklı Koruma Programı

Programın amacı, yerel ve mülteci Dom ve Abdal topluluklarının sürdürülebilir kalkınmasına
katkıda bulunmak ve savunuculuk yoluyla temel haklara ve hizmetlere erişimlerini
sağlamaktır.

Temel Müdahale Alanları:

*Düzenli saha ve hane ziyaretleri ile Dom ve Abdal topluluk üyeleri arasındaki çeşitli
temsilcilerle istişareler yoluyla topluluğun eğitim odağında sosyal hizmetlere erişimde
karşılaştıkları zorlukların ve sorunların katılımcı bir şekilde haritalanması ve ilgili raporların oluşturulması

*Savunuculuk ve saha çalışmalarına dayalı strateji belgelerinin üretilmesi (örneğin, temel
haklara, hizmetlere ve çocukların eğitim ihtiyaçlarına erişim, ayrımcılık vb.)

*İhtiyaçlara göre belirlenen haneler için vaka yönetimi, kapsamlı danışmanlık,
yönlendirmeler, hizmetlere erişimde eşlik etmenin yanı sıra yine hizmetlere erişim
konusunda doğrudan yardım (örn.Geçici Koruma Kimliklerinin güncellenmesi, Kızılay Kartı
desteklerine erişim vb.) ve korumaya yönelik hukuki süreçlerin takibi ve gerektiği
durumlarda Gaziantep ve diğer illerde mevcut diğer desteklere yönlendirilmesi.

*Kapsayıcı okul ortamını güçlendirmek ve paydaşlar arasında Dom ve Abdal topluluk
hakkında farkındalığın artırılması ve okulda kalmanın teşvik edilmesi yoluyla kırılgan, hem
mülteci hem de Türkiyeli Dom ve Abdal toplulukların okul çağındaki çocuklar için mevcut
örgün eğitim fırsatlarına erişimi çocuk merkezli ve bütünsel bir yaklaşım ile kolaylaştırmaktır.