Piyasa Politika ve Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Kadın Emeği

,

Bu rapor, Türkiyeli ve Suriyeli kadınların ev dışı ücretli işgücüne katılımlarının belirleyenlerini ve etkilerini toplumsal cinsiyet ve gruplar arası ilişkiyi odağına alarak anlamayı amaçlamaktadır. Bu anlama çabası, makro politikalar, politik ve ekonomik bağlam ve toplumsal cinsiyet rejimleri kesişiminde oluşturulan bir analiz çerçevesinden yapılıyor.
Çalışmanın hedeflerinden birisi, kadınların ev dışı ücretli işe girişlerini ve çalışmaya devam edip etmeme kararlarının belirleyenlerini ortaya koymaktır. Bir diğer hedef ise, Türkiyeli ve Suriyeli kadınların birlikte çalışma deneyimlerinin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına etkisini anlamaktır.

WOMEN’S LABOR IN THE GRIP OF MARKET, POLICY, AND GENDER

The objective of this report is to understand the determinants and impacts of Turkish and Syrian women’s participation in paid work outside the home, focusing on gender and intergroup relations. This effort to understand is made from an analysis perspective that is generated at the intersection of macro policies, political and economic contexts and social gender regimes.
One of the targets of the study is to reveal the determinants of women’s paid employment outside the home and their decision on whether they will continue working or not. Another target is to comprehend the impact of Turkish and Syrian women’s collaboration experiences on racism and xenophobia.

Publications

Türkçe

English

Arabic