Kırkayak Kültür yarı zamanlı araştırma uzmanı arıyor

Son başvuru: 31 Temmuz 2023

JOIN-KIRK#0001

Kırkayak Kültür bünyesinde görev almak üzere, yürütülecek olan, “Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında, hassas ve ötekileştirilmiş grupların, temel hak ve hizmetlere erişimde yaşadıkları ayrımcılık ve zorluklar üzerine bir araştırma” için Kırkayak Kültür Koruma Programına bağlı olarak, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde  saha çalışmalarını yürütecek yarı zamanlı  2 uzman arıyor.

İş Tanımı:

 • Yürütülecek Araştırma projesini tasarlayıp,  soru formaları, bireysel ve odak grup görüşmeleri yapmak, görüşmeleri raporlamak, savunuculuk faaliyetleri için doküman hazırlamak ve savunuculuk toplantılarına katılmak.  Saha görüşmeleri ve odak grup görüşmelerinin içeriğini geliştirmek,
 • Araştırma projesinin planlama ve koordinasyon süreçlerini yürütmek,
 • Araştırmanın sonuç raporunu , politika önerileri belgesini, ihtiyaç analizleri  ve savunuculuk broşürlerinin içeriğini hazırlamak,
 • Araştırmayı, proje destekçisi kurumla ve proje ortağı kurumlarla koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Araştırmayla ilgili işlemlerin düzgün ve eksiksiz yapılması amacıyla işleyişe dair yöntemler geliştirilmek için Mutfak Programı ve proje ekibiyle ortak çalışma yürütmek.

Aranan Nitelikler:

 

 • Üniversite mezunu olmak, Mülteci, Göçmen, Dom, Abdal topluluklar ve Göç alanında akademik, hak temeli çalışmalar yapmış olmak, bu konularda raporlar, makaleler ve savunuculuk çalışmaları yapmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek; Türkçe ve İngilizce kendini sözlü ve yazılı olarak güçlü şekilde ifade edebilmek;
 • İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, göçmen hakları ve kırılgan, dezavantajlı topluk ve bireyler konularına duyarlı ve ilgili olmak, hak temelli çalışmalar yapmak,
 • Proje süresince yapılacak olan saha görüşmeleri için seyahat engeli olmamak,
 • Güçlü, güvenilir, açık ve anlaşılır iletişim kurabilme becerisine sahip olmak,
 • Tercihen sivil toplum deneyimli, benzer bir proje ve görevde çalışmış, rapor hazırlamış, saha görüşmeleri yapmış, benzer pozisyonlarda deneyimi olan,
 • Ekip çalışmasına yatkın, takım ruhuna sahip olmak.

 

Başvuru: 

İlgili adayların İngilizce ya da Türkçe hazırlanmış güncel özgeçmişlerini, e-postanın konusu “Türkiye’de Depremzedelere Acil Müdahale ve Savunuculuk Projesi”   olacak şekilde info@kirkayak.org  adresine göndermeleri gerekmektedir. Yalnızca ön değerlendirmeyi geçen kişilerle görüşmeler gerçekleştirilecektir.