Kırkayak Kültür Sosyal Çalışmacı / Saha Çalışanı Arıyor

İŞ İLANI

 

Sosyal Çalışmacı / Saha Çalışanı (2 Kişi)

 

Son başvuru: 15 Şubat 2024

 

Kırkayak Kültür; üçüncü mekanlar yaratarak sosyo ekonomik olarak toplumu oluşturan farklı kesimlerin, bir arada yaşamasını ve toplumsal uyumu kolaylaştırıcı, toplumun farklı kesimlerinin birbirlerine temas ettiği ortak gönüllü alanlar yaratmak ve bu alanlarda çalışmalar yaparak, bu alanları genişletmek düşüncesiyle, Gaziantep’te, 2011 yılında olarak kuruldu. Kırkayak Kültür şu anda, “Sanat Merkezi” ve “Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi” ve MutfakNa olmak üzere Antep’te üç farklı mekânda, hak temelli koruma, kültür- sanat ve göç çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

 

Kırkayak Kültür- Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi’nde mülteci toplulukların haklara ve hizmetlere erişimi ve yerel topluluklarla bir arada yaşam için toplumsal uyum çalışmaları yapılmaktadır.

Her iki toplum (yerel ve mülteci) içerisindeki, kırılgan, dezavantajlı ve marjinalleştirilmiş grupların toplumsal uyumu için izleme, veri toplama, raporlama çalışmalarına öncelik vermekte ve savunuculuk çalışmaları yapmaktadır.

Kırkayak Kültür, koruma alanındaki çalışmalarını yerelleşme ve hak temelli bir perspektifle sürdürmektedir.

Çalışmalar hakkında daha fazla bilgi için www.kirkayak.org adresimizi ziyaret edebilir sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Kırkayak Kültür -Koruma programında çalışacak Sosyal Çalışmacı/Saha Çalışanı ekip arkadaşları aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Vaka tespit, değerlendirme, planlama, uygulama, takip ve kapanış sürecinin program rehberine uygun şekilde uygulanması ve raporlanması,
 • Vaka yönetimi sürecinde danışanlarla sürekli iletişimde olunması ve gelişmelerin paylaşılıp danışanın kararlara dâhil edilmesi,
 • İhtiyaç sahibi danışanların ayni veya maddi destek alması için ilgili süreçlerin başlatılması ve takip edilmesi,
 • Okullarda yürütülecek çalışmalarda, gerekli materyallerin hazırlanması için eğitmenlere ve diğer ilgili kişilere destek vermek ve yapılan oturumlar ile ilgili rapor hazırlama ve ihtiyaçları belirlemek.
 • Çocukların eğitime erişimi odaklı saha çalışmalarında okul dışı ya da devamsız öğrencilerin tespiti ve takibinin yapılması
 • Danışanların hizmetlere erişimi için savunuculuk yapılması ve gerekli durumlarda eşlik edilmesi,
 • Danışanların Kırkayak Kültür dışındaki aktörlere yönlendirilmesi, gerektiğinde yöneticinin bilgilendirilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması,
 • Destek sonrasında danışan dosyasının kriterlere göre, yönetici ve danışanla birlikte karar alarak kapatılması,
 • Kırkayak Kültür ilke ve politikaları kapsamında tüm vaka yönetimi süresince çocuğun yüksek yararı, zarar vermeme, gizlilik gibi temel ilkelerin ve politikaların gözetilmesi,
 • Veri tabanı girişi için gerekli bilgi ve belgelerin kaydedilmesi ve korunması,
 • İzleme ve Değerlendirme sürecinde aktif rol almak ve ilgili sorumlu ile koordineli çalışmak.

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Tercihen üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun.
 • Koruma ve vaka yönetimi alanında deneyimi olan,
 • Geçici/Uluslararası koruma altındaki bireylerle çalışma deneyimi olan
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek

Başvuru:

İlgili adayların İngilizce ya da Türkçe hazırlanmış güncel özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını “Sosyal Çalışmacı/Saha Çalışanı” olacak şekilde info@kirkayak.org  adresine  15 Şubat 2024 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. Yalnızca ön değerlendirmeyi geçen kişilerle görüşmeler gerçekleştirilecektir.