Öznenin Sesi: Pandemi Döneminde Göçmen Kadın Emeği

Please scroll down for the English and Arabic versions!

Kırkayak Kültür pandemi döneminde görünmezleşen göçmen kadınların sorunlarına kulak veriyor. Gaziantep’te yaşayan ve farklı sektörlerde çalışan on kadınla yaptığı görüşmeler sonucunda, video ve rapor çalışmasıyla özenin sesini duyuruyor.

Geçtiğimiz Mart ayından beri Türkiye’de de etkisini gösteren Covid-19, sağlık boyutuyla olduğu kadar sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik boyutuyla da insanları etkiledi. Pek çok iş yeri kapandı veya çalışanlarını ücretsiz izine ayırdı. Fiziki buluşmaların kısıtlanmasıyla erişilen kurumsal veya informal dayanışma mekanizmalarının ortadan kalkmasıyla, göçmenlerin de aralarında olduğu bazı grupların haklarına erişimlerinde dezavantajları artmıştır. Sivil toplum kurumlarının pandemi önlemleri doğrultusunda saha ziyaretlerine son vermeleri var olan sorunları daha da keskinleştirmiştir. Bu doğrultuda zaten kamusal alanda kısıtlı veya yanlış temsile sahip gruplar daha da görünmez hale gelmişlerdir. Bu doğrultuda Kırkayak Kültür olarak konuyla ilgili sahadaki eksikliği görerek emek süreçlerine katılan göçmen kadınların seslerini duyurma ihtiyacı hissettik.

Göçmenlik ve emek tartışmaları sıkça erkekler üzerinden yürütülmektedir. Göç deneyimi sırasında ve emek süreçlerine katılımda kadınların yaşadıkları sıkıntılar görünmezleştirilmektedir. Bu görünmezleşme ya tamamen yok sayılma ya da sorunları göçmen erkekler için üretilen formüllerle çözülmeye çalışılması şeklinde gerçekleşmektedir. Öte yandan açıktır ki kadının kendi toplumsal cinsiyeti ve cinsiyet kimliği doğrultusunda sahip olduğu özellikler, onların farklı stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Yaşadıkları sıkıntılarla tek başlarına mücadele etmek zorunda olma hali, pandemi gibi bir krizle birleşince daha da derinleşmekte ve etkisini göstermektedir.

Pandemi dönemindeki fiziksel mesafe kısıtlamalarının dayanışma pratiklerinde yarattığı darbe, göçmen kadınların da eskiden ürettikleri stratejileri derinden sarsmıştır. Mutfak­­||Matbakh Atölyesi olarak pandemi döneminde, kadınların karşılaştıkları sorunlarını ve geliştirdikleri yöntemleri görünür kılmanın ihtiyacını gözleyerek farklı sektörlerde çalışan, Gaziantep’te yaşayan on kadınla görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda her biri bir sektörü konu alan sekiz kısa video, kadınlara dair genel perspektif sunmayı hedefleyen bir uzun video ve konuya dair literatür araştırması, kadınların konuşmalarının ve sosyal durumlarına dair detayların yer aldığı bir rapor ortaya çıktı. Böylelikle kadınlar hakkında konuşmak yerine kadınların sözlerine yer verdik. Özenin Sesi: Pandemi Döneminde Göçmen Kadın Emeği projesi bu fikirler ve hedefler doğrultusunda oluşturuldu. Göçmen kadınların seslerini, kendi hayatlarının öznesi olduğu kabulüyle taşımayı hedefledik.

Videolara Kırkayak Kültür Youtube ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Rapora ise Kırkayak Kültür web sitesinden yayınlar bölümünden erişilebilecek.

Bu çalışma Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Kırkayak Kültür’e aittir, FES ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Voice of the Subject: Migrant Women’s Labor During the Pandemic Period

Kırkayak Kültür pays attention to the problems of immigrant women who became invisible during the pandemic period. As a result of interviews with ten women living in Gaziantep and working in different sectors, it makes the voice of the actors heard with his video and report study.

Covid-19, which has affected Turkey since last March, showed its impacts on people in terms of health as well as of social, cultural, psychological and economic dimensions. Many businesses have closed down or led their employees to take furloughs. Some groups, including immigrants, have had an increased extent of disadvantages in accessing their rights with the unavailability of the accessible institutional or informal solidarity mechanisms due to the restriction over physical meetings. The existing problems have been exacerbated since the non-governmental organizations had to stop their visits in line with the measures taken against the pandemic. Accordingly, such groups with limited or false representation in the public domain have become even more invisible.

Immigration and labour discussions are frequently conducted basing on the men. The difficulties the women have undergone during their migration experience and participation in labour processes are made invisible. Accordingly, they are either completely ignored or forced to use the same formulas tailored for men. On the other hand, it is clear that the characteristics that women have in line with their gender and gender identity force them to develop different strategies. When combined with such a crisis like a pandemic, the situation of having to struggle alone against the troubles gets deeper and deeper and has its impacts.

Therefore, having noticed the absence in the field, as Kırkayak Kültür, we felt the need to make the immigrant women participating in labour processes heard. The impact of physical distance restrictions on solidarity practices during the pandemic period has deeply shaken the strategies that immigrant women formed in the past. We, as the (Mutfak) Kitchen­­ || Matbakh Workshop, wanted to make visible the problems faced by women and the methods they have developed during the pandemic. And consequently, interviews were held with ten women working in different sectors and living in Gaziantep. As a result of these interviews; we created eight short videos each on a different sector, a long video aiming to present a general perspective on women, and literature research on the subject, a report containing details of speeches and social situations of women. Thus, instead of talking about women, we included the talks of women. Voice of the Actor: The Project on Immigrant Women’s Labor During the Pandemic was created in line with these ideas and goals. We aimed to conduct the voices of the immigrant women with the acknowledgement that they are the subject of their own lives.

Videos can be accessed from Kırkayak Kültür Youtube and social media accounts. The report can be accessed from the publications section of the Kırkayak Culture website.

Videos can be accessed from Kırkayak Kultur Youtube channel and social media accounts. The report can be accessed from the publications section of the Kırkayak Kultur website.

This study has been prepared with the support of the European Union (EU) under the scope of Friedrich Ebert Stiftung (FES) Turkey and the European Union Sivil Düşün Program. The contents are under the sole responsibility of Kırkayak Kültür, do not necessarily reflect the views of FES and the EU.

صوت الفاعلين الاساسيين : عمل النساء المهاجرات خلال فترة الجائحة

يصغي ويهتم مركز كيرك اياك/ Kırkayakالثقافي بمشاكل النساء المهاجرات اللاتي أصبحن غير مرئيات أثناء فترة وباء كورونا. نتيجة للمقابلات التي أجراها مع عشر نساء يعشن في غازي عنتاب ويعملن في قطاعات مختلفة تشكل صوت صلب  الموضوع من خلال عمل الفيديو والتقرير الخاص بهم.

أثر كوفيد-19 / Covid-19  الذي ظهر مؤثرا منذ آذار الماضي في تركيا أيضا  بالاضافة الى تأثيره على البعد الصحي للانسان كذلك ظهر له تأثيره الجلي عليهم على المتسوى الاجتماعي و الثقافي والنفسي والاقتصادي. وعلى أثر ذلك أغلقت العديد من الشركات أبوابها أو اضطر موظفوها على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر. ازدادت الحياة السلبية لدى بعض المجموعات بما فيهم المهاجرين في الحصول على حقوقهم بسبب مع اختفاء وسائل التضامن المؤساستية أو غير الرسمية التي كان يمكن الوصول إليها عن عند تقييد اللقاءات المادية الفيزيائية. إن انقطاع الزيارات الميدانية من قبل منظمات المجتمع المدني والتي وضعت في إطار التدابير الوبائية التي زادت من حدة وتيرة المشاكل أكثر. المجموعات ذات التمثيل المحدود أو التي تمثل تمثيلا غير صحيح في هذا الاتجاه أصبحت غير مرئية.

تحصل مناقشات الهجرة والعمل بشكل كبير من خلال الرجال. يتم التغاضي عن الصعوبات التي تواجهها المرأة أثناء تجربتها في الهجرة ومشاركتها في مراحل العمل. ويتم تجاهلهن تمامًا في هذه الاطار أو يجب عليهن استخدام نفس الصيغ المنتجة من أجل الرجال. من ناحية أخرى من الواضح أن ميزات المرأة المتناسبة مع جنسها وهويتها كإمراءة تضطرها للقيام بتطوير استراتيجيات مختلفة. عندما تتوحد حالة الاضطرار إلى مكافحة المشكلات التي تواجهها لوحدها مع أزمة مثل وباء الكورونا هذا يعمق هذا الاضطرار وتظهر تأثيرها بشكل أوضح.

في هذا الاطار وجدنا نحن كمركز كيرك اياك/ Kırkayakالثقافي هذا النقص في الميدان فيما يخص هذا الموضوع ورأينا أنه هناك حاجة لإيصال صوت النساء المهاجرات اللاتي يشاركن في مراحل العمل. لقد أدى تأثير قيود المسافة المادية الفيزيائية على ممارسات التضامن العملي خلال فترة وباء الكورونا إلى زعزعة الاستراتيجيات التي أنتجتها النساء المهاجرات في الوقت  الماضي. بصفتنا ورشة المطبخ أردنا أن نظهر بشكل محسوس المشاكل التي تواجهها النساء والطرائق التي طورنها خلال فترة الوباء. لذا أجريت في هذا الاطار مقابلات مع عشر نساء يعملن في قطاعات مختلفة ويعشن في مدينة غازي عنتاب. ونتيجة لهذه المقابلات ، تم الحصول على ثمانية مقاطع فيديو قصيرة لكل قطاع ، وفيديو طويل يحاول ساعيا إلى تقديم رؤية عامة عن المرأة ودراسة مفاهيم حول هذا الموضوع  وكذلك تقرير يحتوي على تفاصيل إلقاء الكلمات من قبل النساء وأوضاعهن  الاجتماعية. وهكذا عوضا عن الحديث عن النساء قمنا بتأمين وتضمين كلمات للنساء. وعليه تم تم إنشاء مشروع عمل النساء المهاجرات الذي هو صوت الفاعلين الاساسيين في فترة الجائحة تماشياً مع هذه الأفكار والأهداف. كنا نهدف إلى نقل أصوات النساء المهاجرات مع القبول بأنهن المنشآت لحياتهن.

أعدت هذه الدراسة في إطار برنامج مؤسسة فريدريش إيبرت / Friedrich Ebert Stiftung  (FES) في تركيا و برنامج الاتحاد الاوروبي “فكر مدنيا” وبدعم من الاتحاد الاوروبي . تعود مسؤولية المحتوى بالكامل إلى مركز كيرك اياك/ Kırkayak الثقافي  ولا تعكس وجهات نظر FES والاتحاد الأوروبي.

رابط التقرير