Kırkayak Kültür Finans Asistanı Arıyor

Kırkayak Kültür – KK-01-Finans Asistanı İlanı

Kırkayak Kültür Gaziantep ofisimizde ‘’Finans Asistanı’’ pozisyonunda çalışacak bir ekip arkadaşı aramaktayız.

İlan Detayları:

Son başvuru: 31 Temmuz 2023

Genel Bilgiler:

Finans Asistanı, hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklara saygılı bir karaktere sahip olması beklenmektedir.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Temel Görev ve Sorumluluklar:

 • Sorumlu olunan projelere göre bordrolarının tasnif edilmesi, ücret ödeme hazırlığı kapsamında, toplam maliyet virman listelerinin hazırlanması
 • Sorumlu olunan projelerin ücret ödeme sonrası oluşan dekontlarının ve dokümanlarının arşivlenmesi
 • Harcırah ödeme hazırlığı kapsamında, bankaya ve/veya dernek başkanına iletilecek ödeme talimatı dosyalarının hazırlanması, takibi ve ödeme sonrası dekontların toplanması, dokümantasyonu
 • Nakit ve kira destek ödemeleri gerçekleştikten sonra finansal rapora kaydedilmesi
 • Sorumlu olunan projelerin OKS ödemeleri sonrası oluşan dekontlarının ve dokümanlarının arşivlenmesi
 • Sorumlu olunan projelere ait harcama belgelerinin dosyalanması, resmi muhasebe kayıtları için kopyalarının alınması ve orijinal harcama belgelerinin aylık düzende Mali Müşavire iletilmesi
 • Aylık düzende resmi muhasebe kayıtları ile projelere ait finansal rapor kayıtlarının karşılaştırılması
 • Sorumlu olunan projelere ait tüm harcamaların finansal raporlara kaydedilmesi. Hazırlanan finansal raporların aylı ve yıllık dönemlerde fon veren kurumlar ve/veya dernek yönetimi ile paylaşılması.
 • Projelere ait bütçe takibinin yapılabilmesi için proje koordinatörlerine bilgi ve belge üretmek
 • Sorumlu olunan projelere ait aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, proje koordinatörleri ile paylaşılması
 • Sorumlu olunan projelere ait Aylık muhtasar ve KDV2 beyannameye konu harcama belgelerini Finans Yöneticisine aylık düzende iletmek.
 • Sorumlu olunan projelerin Muhtasar, KDV2 ve SGK tahakkuklarının ödenmesi sonrası oluşan dekontların ve dokümanların arşivlenmesi
 • Sorumlu olunan projelere ait aylık banka mutabakatlarının yapılması ve imza altına alınan mutabakatların dosyalanması
 • Fon veren kurumlar tarafından aylık ve yıllık düzende gönderilen dış denetimlere hazırlanmak ve denetimlerde hazır bulunmak
 • Sorumlu olunan projelere ait yurt dışı fonların ya da bağışların yurt dışı yardım bildirimlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek
 • Yıllık iç denetim, bağımsız dış denetimler, kamu denetimleri için hazırlıkların yapılması
 • Finans Yöneticisi koordinasyonunda yıllık dernek beyannamesi hazırlığı kapsamında Mali Müşavire veri sağlamak

Aranan Nitelikler:

Eğitim: Tercihen İktisat, İşletme, Ekonometri ya da eş değer bölümlerinden mezun/ 4 yıllık lisans ya da yüksek lisans mezunu

Dil: İngilizce (En az B1 seviyesinde temel raporlama yapabilecek düzeyde).

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) ve Google araçlarını çok iyi derecede kullanabilen.

 • Başvuru yapmak isteyen adayların, güncel İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini ‘’Finans Asistanı’’ konulu bir e-mail ile info@kirkayak.org adresine 31 Temmuz 2023 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. Yalnızca ön değerlendirmeyi geçen kişilerle görüşmeler gerçekleştirilecektir.