Dom Communities and Dom Immigrants from Syria in Middle East Countries at risk of COVID-19 Pandemic 

The novel Coronavirus’s impact on disadvantaged and marginalized groups like Dom reveal the discriminations these groups face more as they are under-resourced and underserved by emergent legalisations and humanitarian aids.

While the COVID-19 pandemic makes Rom, Lom, Dom communities, refugees and immigrants who live with poverty and health inequities, more vulnerable, this historical period brings the issue of defending the human rights of these communities at the front.

The information note on the effects of the COVİD-19 Pandemic in Dom communities was prepared by Kırkayak Kültür – Center for Migration and Cultural Studies.

We urgently invite the national governments of Turkey, Jordan. Lebanon and Iraq, the United Nations, European Union and EU member countries individually, local and international NGOs to take necessary precautions to prevent virus spread in Dom communities.

 

DOWNLOAD REPORT FROM BELOW

ENGLISH REPORT

https://www.kirkayak.org/notification-c19/

Dom Toplumu ve Yerinden Edilmiş Suriyeli Dom Toplulukları Ortadoğu Ülkelerinde COVID-19 Salgını Riski Altında 

Küresel salgın; azınlık topluluklar, dezavantajlı bireyler ve marjinalleştirilen grupları, daha görünür şekilde, ayrımcılığa uğradığını, bu kırılgan toplulukların acil durum önlemlerinin dışında kalma ve insani müdahalelerden dışlanma riski ile karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor.

Covid-19 salgınını, Roman, Dom, Lom Topluluklarını, mülteciler, göçmenler, yerinden edilmiş nüfus, gibi, toplumun belli kesimlerin daha da kırılgan hale getiriyor.

Tarih bize bu toplulukların yaşam hakkının, en temel insan hakkı olarak, savunmamız gereken günlerden geçtiğimizi gösteriyor. COVİT-19 Pandemisinin Dom toplulukları üzerine etkilerini konu alan bu bilgilendirme notu Kırkayak Kültür – Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Aşağıdan indirebilirsiniz:

TÜRKÇE RAPOR

 

Ortadoğu ülkelerindeki  hükümetleri, BM, Avrupa Birliği, yerel ve uluslararası sivil toplum örgütlerini acil olarak Dom Topluluklarının COVID-19 salgınına karşı korumak için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz..

https://www.kirkayak.org/notification-c19/