Kefernahum Film Gösterimi

Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede 16 Günlük Aktivizm, yer yıl yapılan uluslararası bir kampanyadır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar sürer. Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çağrı yapmak amacıyla dünya genelindeki kişi ve kuruluşlar tarafından organize bir strateji olarak kullanılır. “İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Sonlandırılması” Kampanya’nın 2018 yılı için temasıdır.

16 Days of Activism against Gender-Based Violence is an international campaign which takes place each year and runs from 25 November (International Day for the Elimination of Violence against Women) to 10 December (Human Rights Day). It is used as an organized strategy by people and organizations around the world in order to make calls for the prevention and elimination of violence against women and girls. The theme of the 2018 Campaign is “End Gender-Based Violence in the World of Work”

حملة 16 یوم في مناھضة العنف القائم على نوع الجنس ھي حملة دولیة التي تقام سنویاً وتستمر في الفترة ما بین 25 تشرین الثاني )الیوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة( إلى 10 كانون الأول )الیوم العالمي لحقوق الإنسان(. یتم استخدامھا كاستراتیجیة منظمة من قبل الأشخاص والمنظمات في جمیع أنحاء العالم من أجل الدعوة إلى منع العنف ضد النساء والفتیات والقضاء علیھ. موضوع حملة 2018 ھو “إنھاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل” .