Güncel Göç Tartışmaları Eğitim Serisi- Global Migration and Solidarity Practices

Please scroll down for the English version.

Küresel Göç ve Dayanışma Pratikleri

Kırkayak Kültür Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi, Trent Üniversitesi ve Wilfrid Laurier Üniversitesi işbirliğiyle güncel göç tartışmaları eğitim programına başlıyor.

Haftada iki gün saat 17:00’de olacak şekilde 11 buluşmadan oluşacak online eğitim serisi, göç alanında çalışan akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu çalışanları, sivil toplum çalışanları ve aktivistler başta olmak üzere her gruptan katılımcıya açıktır. Güncel göç tartışmalarına akademik bir perspektifle sahadan örnekler sunacak, farklı ülkelerden alanın öncü isimleri tarafından yapılacak sunumun ardından soru cevap kısmında katılıma açık tartışma yürütülecektir. Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek eğitim serisi ücretsiz olup en fazla 25 kişi kabul edilecektir. Başvuru için, kendinizi tanıtan kısa özgeçmişinizi (maksimum 1 sayfa) gocmerkezi@kirkayak.org mail adresine göndermeniz yeterlidir. Başvuruların 18 Nisan 2021 tarihinden önce yapılması önemlidir. Atölyeye başvuru sonuçları en geç 25 Nisan’da açıklanacaktır. Minimum dokuz eğitime katılan kişilere sertifika verilecektir.

*Seminer boyunca İngilizce- Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

Program:

1.Giriş: Küresel Göç ve Mülteci Meseleleri 29 Nisan

Feyzi Baban & Kim Rygiel, Trent Üniversitesi ve Wilfrid Laurier Üniversitesi

2.Uluslararası Mülteci Rejimi (yasal/ tarihsel) 4 Mayıs

İdil Atak, Ryerson Üniversitesi

3.Zorunlu Göç ve Güvencesizlik 6 Mayıs

Suzan Ilcan, Waterloo Üniversitesi

4.Düzensiz Göç ve Sınır Kontrolleri:

Sığınmanın Ölümü 11 Mayıs

Alison Mountz, Wilfrid Laurier Üniversitesi

5.Sınır Ölümleri 13 Mayıs

Maurice Stierl, Warwick Üniversitesi

6.Mülteci Günlükleri: Avrupa Yolları – 1. Bölüm 18 Mayıs

Maissaa Almustafa, Wilfrid Laurier Üniversitesi

7.Mülteci Günlükleri: Meksika ABD Sınırını Geçmek- 2.Bölüm 20 Mayıs

Carla Angulo-Pasel, Texas Rio Grande Valley Üniversitesi

8.Latin Amerika: Venezuellalı Mülteci Krizi 25 Mayıs

Masaya Llavaneras-Blanco, Western Üniversitesi

9.Mülteci Yerlerşimleri, Kamplar ve Kentler 27 Mayıs

Kim Rygiel, Wilfrid Laurier Üniversitesi

10. Mülteci ve Göçmen Önderliğinde Toplumsal Hareketler ve Göçmen Dayanışma Aktivizmi I 31 Mayıs

İlker Ataç, Hochschule Fulda Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

11. Mülteci ve Göçmen Önderliğinde Toplumsal Hareketler ve Göçmen Dayanışma Aktivizmi II 3 Haziran

Feyzi Baban, Trent Üniversitesi

Global Migration and Solidarity Practices

Kırkayak Kultur Center for Migration and Cultural Studies is starting the contemporary migration training program in collaboration with Trent University and Wilfrid Laurier University.

The online training series consists of 11 meetings that will be held twice a week at 5 pm, open to participants from all groups, especially academics working in the field of migration, graduate and doctoral students, public employees, non-governmental employees, and activists.

It will present examples from the field with an academic perspective to current migration debates, and a discussion will be held in the Q&A session after the presentation by the pioneers of the field from different countries. The training series to be held on the Zoom platform is free of charge and a maximum of 25 people will be accepted. For application, it is sufficient to send your short CV (maximum 1 page) to the e-mail address gocmerkezi@kirkayak.org. It is important that applications are submitted before April 18, 2021. The application results for the workshop will be announced on April 25 at the latest. Certificates will be awarded to those who attend a minimum of nine trainings.

* English-Turkish simultaneous translation will be available during the seminar.

Program:

1.Introduction: Global Migration and Refugee Issues April 29

Feyzi Baban & Kim Rygiel, Trent University and Wilfrid Laurier University

2.The International Refugee Regime (legal/ historical) May 6

İdil Atak, Ryerson University

3.Forced Migration and Precarity May 6

Suzan Ilcan, University of Waterloo

4.Irregular Migration and Border Controls: The Death of Asylum May 11

Alison Mountz, Wilfrid Laurier University

5.Border Deaths May 13

Maurice Stierl, University of Warwick

6.Refugee Journeys: European Routes – Part 1 May 18

Maissaa Almustafa, Wilfrid Laurier University

7.Refugee Journeys: Crossing Mexico and US borders-

Part 2 May 20

Carla Angulo-Pasel, University of Texas Rio Grande Valley

8.Latin America: Venezuelan Refugee Crisis May 25

Masaya Llavaneras-Blanco, Western University

9.Refugee Settlement, Camps and Cities May 27

Kim Rygiel, Wilfrid Laurier University

10. Refugee and Migrant Led Social Movements and Migrant Solidarity Activism I 31 May

İlker Ataç, Hochschule Fulda University of Applied Sciences

11. Refugee and Migrant Led Social Movements and Migrant Solidarity Activism II June 3

Feyzi Baban, Trent University