“Okumuşluk ele geçmez.” Türkiye’deki Dom ve Abdal Çocukların Eğitim Durumu: Gaziantep ve Şanlıurfa Örnekleri

Kırkayak Kültür olarak Türkiyeli/Suriyeli Dom ve Abdal çocukların eğitime erişim durumlarını tartıştığımız saha çalışması sonuçları  Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin  desteği  ile “Okumuşluk ele geçmez.” Türkiye’deki Dom ve Abdal Çocukların Eğitim Durumu: Gaziantep ve Şanlıurfa Örnekleri adlı  raporla Türkçe ve İngilizce olarak yanılandı.

Raporu indirmek, raporu destekleyen kaynaklar ve yayınladığımız diğer raporlara ulaşmak için Kırkayak Kültür web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.