Kırkayak Kültür, Türkiyeli/Suriyeli Dom ve Abdal çocukların eğitime erişim durumu raporunu yayınladı.

Kırkayak Kültür, Türkiyeli/Suriyeli Dom ve Abdal çocukların eğitime erişim durumlarını tartıştığımız saha çalışması sonuçları Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile  “Okumuşluk ele geçmez.” Türkiye’deki…