Koruma Programı

Koruma Programı Dom ve Abdal Toplulukların temel hak ve hizmetlere erişimleri için Hak
Temelli çalışmalar yürütülmektedir.

Hak Temelli Koruma Programı kapsamında, yerinde tespit hizmetleri amacıyla düzenli
olarak saha ve hane ziyaretleri yapılmaktadır. Başta Türkiyeli ve Suriyeli
Dom ve Abdal mülteciler olmak üzere yerinden edilmiş sosyal hizmetlere
erişimlerinin sürdürülmesi için kurumlararası işbirlikleri içinde sürdürülmektedir.
Koruma Programı bu programlar genel olarak Dom ve Abdal Topluluklarının
hak ve hizmetlere erişimde karşılaştığı ayrımcı tutum ve ölüm azaltma ve uzun
süreli aralıklarla başlangıçtan hedefle savunuculuk faaliyetlerini yürütmektedir.

Koruma Programı içerisinde genel olarak geçici koruma uygulamaları içerisinde standart hak ve
oranları hedeflenirken, özellikle belirli tematik sistemlere odaklanılmaktadır. Bu
tematik alanlardan biri de eğitimdir.