Suriyeli Dom Göçmenlerin Entegrasyonunu Ve Toplumsal Uyumunu Teşvik Etmek; Bölgesel Bir Sosyal İçerme Strateji Önerisi Türkiye, Lübnan ve Ürdün Yayınlandı

Suriyeli Dom Göçmenlerin Entegrasyonunu Ve Toplumsal Uyumunu Teşvik Etmek; Bölgesel Bir Sosyal İçerme Strateji Önerisi Türkiye, Lübnan ve Ürdün Yayınlandı

Kırkayak Kültür tarafından yürütülen “Lübnan, Ürdün ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeli Dom ve İlgili Diğer Grupların Haklarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında hazırlanan “Durum Analizi Raporu” Suriye’den gelip Lübnan, Ürdün, Türkiye’ye sığınan Suriyeli Dom ve diğer ilgili grupların yaşam koşulları, dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalma biçimleri ve karşılaştıkları diğer problemleri tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

2016-218 tarihleri arasında üç ülkede yürütülen bu  çalışmanın hedefleri içerisine Suriyeli Dom ve diğer ilgili göçmelerin sığındıkları ülkelerde ki toplumsal uyumları için “Bölgesel bir sosyal içerme stratejisi geliştirme amacı da konmuş ve bir strateji önerisi de hazırlanmıştır.  Bu çalışmayı yapanlar elbette şunun farkındadırlar, strateji belgeleri uygulamak kamusal erki ellerinde bulunduran kurumların kararlı çalışmalarıyla olabilir. Bu strateji belge önerisi bu açıdan yaptırım gücü olmayan, bu alanda çalışma yapacak olan kamu ve sivil toplum örgütlerinin ellerinde bir yol haritası sunabilmek amacı gütmektedir.

Bu çalışmada, Ortadoğu’da yaşayan Dom toplukları hakkında ki, yaklaşık 20 yıllık,  deneyim ve göç alanındaki son yüz yıllık deneyimle harmanlanmıştır. Diğer yandan bu çalışmaya destek veren uzmanların Roman çalışmaları alanında ki deneyimleri çalışmayı daha da zenginleştirmiştir.