‘’ SANATTA KADIN BİRLİKTELİĞİ’’ ÇALIŞMASI 29 HAZİRAN’DAKİ SERGİSİNE HAZIRLANIYOR || ‘’WOMEN SOLIDARITY FOR ART’’ PREPARING THE EXHIBITION ON JUNE 29

Gaziantep’ te Kırkayak Kültür bünyesinde faaliyet gösteren Mutfak II Matbakh Kadın Atölyesi, “Birlikte Yaşamı Öğreniyoruz!”  felsefesi ile sanatçılar Falak Al Ghazzi  ve Bengü Karaduman moderatörlüğünde “Sanatta Kadın Birlikteliği” sergisini düzenleyecek. Sergide Suriyeli ve Türkiyeli kadınların kendi hikayelerini ve göç deneyimlerini aktardıkları eserler yer alacak. Sergi 29 Haziran Cumartesi günü, Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek.

 

Founded within the sub-structure of Kırkayak Kültür Mutfak II Matbakh Kadın Atölyesi will organize the exhibition “Solidarity of Women in Art” under the moderation of artists Falak Al Ghazzi and Bengü Karaduman, with the philosophy of “Learning, Live Together!”. The exhibition will include works of Syrian and Turkish women they transmit their stories and experiences of migration. The exhibition will be held on Saturday, June 29 at Münif Paşa Public Library. Please find the English version below. 

 

Sanatta ve sanat yoluyla kültürler arası bir ortaklık yaratma hedefiyle, Türkiye’de yaşayan iki kadın sanatçı Bengü Karaduman ve Falak Al Ghazzi, 3 hafta süresince Gaziantep’te, Suriyeli ve Türkiyeli kadınlarla bir atölye gerçekleştirdi. Çalışma kentte bir arada yaşamanın yollarının sanat yoluyla kurma hedefiyle gerçekleştirildi. Farklı disiplin ve teknikler kullanılarak kadınlar kendi hikayelerini ve göç deneyimlerini sanat yoluyla aktardılar. Kadınların çalışma boyunca ürettikleri eserlerin yer alacağı sergi sayesinde kadınlar, kendi seslerini ve hikayelerini daha geniş kitlelere duyurma fırsatı elde edecekler. Türkiyeli ve Suriyeli kadınların eserlerinin bir arada yer alacağı bir fanzin yoluyla da hikayeler hem basılı hem de online olarak yayılacak.

 

Birlikte Yaşamı Sanatla Kuruyoruz 

Sanatın birleştirici gücüyle bir dayanışma ağı kumuş olan kadınlar, seslerinin sergi ve fanzin yoluyla geniş kitlelerde yankı bulmasını sağlayacaklar. Aynı zamanda oluşan sanatsal dayanışma modeli, kültürler arası ortak üretim zemini oluşturacak. Sergide, çalışma boyunca haftada 3 kez buluşan kadınların ve 3 hafta boyunca Gaziantep’te kalan sanatçıların sanatsal üretimleri yer alacak. Katılımın açık olacağı sergi açılışında sanatçılar Bengü Karaduman ve Falak Al Ghazzi çalışma boyunca yaşadıkları deneyimleri ve Türkiye’de kadın sanatçı olmakla ilgili izlenimlerini aktardıkları bir söyleşi gerçekleştirecekler. 29 Haziran Cumartesi günü açılışı gerçekleşecek sergiye Münif Paşa İl Halk Kütüphane’si ev sahipliği yapacak.

 

With the aim of creating an intercultural partnership through the arts and by the way of the arts, two women artists living in Turkey, Bengü Karaduman and Falak Al-Ghazzi, held a workshop with the Syrian and Turkish women during 3 weeks in Gaziantep. The study was brought about with the idea of establishing ways of living together in urban life through art.  Through the exhibition of works produced by women throughout the work, women will have the opportunity to announce their voices and stories to a wider audience.

 

Building a Life of Togetherness through Art

Women who have established a network of solidarity with the unifying power of art will make their voices resonate to the masses through exhibition and fanzine. At the same time, the model of artistic solidarity formed will form the basis for a common production between cultures. The exhibition will feature the artistic production of women who meet three times a week and artists who stay in Gaziantep for three weeks. Participation in the opening of the exhibition will be open for everyone. Experiences of artists, Bengü Karaduman and Falak Al-Ghazzi, about being a woman artist in Turkey will be carried out during an interview. Munif Pasha Provincial Public Library will host the exhibition which will be opened on Saturday, June 29th.