MUTFAK||MATBAKH KADIN ATÖLYESİ KAPILARINI SANATLA AÇIYOR || MUTFAK||MATBAKH WOMEN WORKSHOP OPENS ITS GATE WITH ART

Mutfak||Matbakh Women Workshop, makes a new work with a theme of “Women Solidarity for Art”

Please find the English version below.

 

Kırkayak Kültür bünyesinde kurulan Mutfak||Matbakh Kadın Atölyesi, birlikte yaşamayı öğreniyoruz felsefesiyle ‘’Sanatta Kadın Birlikteliği’’ çalışmasıyla, Türkiyeli ve Suriyeli kadınların kentte bir arada yaşama yollarını sanat yoluyla kuruyor. Çalışmada Bengü Karaduman ve Falak Al Ghazzi’nin katılımıyla Gaziantep’te yaşayan Türkiyeli ve Suriyeli kadınlar bir araya geliyor, beraberce üretiyor. Mayıs ayı boyunca sürecek sanatçı değişim programıyla hem sanat alanında hem de kent hayatında birliktelik modeli kuruluyor.

Göçün yoğun yaşadığı Gaziantep’te kadınlar bir araya gelebilecekleri alanların eksikliğini çekiyor. Türkiyeli ve Suriyeli kadınlar yaşadıkları sorunların benzerliklerine rağmen ortak çözüm alanları bulamıyor. Kadınlar olarak “Birlikte yaşamanın yollarını nasıl bulabiliriz?” sorusunun cevabını üretebilmek amacıyla 2016 yılında kurulan Mutfak||Matbakh Kadın Atölyesi, yürüttüğü bütün çalışmalarda teoride ve pratikte bir arada eşit yaşam kurma hedefini taşıyor. Bu doğrultuda 3 çalıştay, 9 atölye çalışması düzenlendi. Şimdi de bir arada eşit yaşamın sanat yoluyla kurulmasının hedeflendiği ‘’Sanatta Kadın Birlikteliği’’ çalışması gerçekleştiriliyor.

     

Sanatta Kadın Birlikteliği, kadınların kent hayatına katılımını arttırabilmek hedefiyle sosyal uyum çerçevesinde, kadın gücünü destekleyecek bir sanatçı değişim programıdır. Bunu yaparken de kültürler arası etkileşim yoluyla, sanatın bir aradalığını kullanarak, disiplinler arası üretimler gerçekleştirilecek. Sanatta ve sanat yoluyla kültürler arası bir ortaklık yaratma hedefiyle, Türkiye’de yaşayan iki kadın sanatçı Bengü Karaduman ve Falak Al Ghazzi, 3 hafta süresince Gaziantep’te konaklayacak. Sanatçılar, 2011’den beri yoğun göç almış olan Gaziantep kentini deneyimlerken birbirleriyle deneyim aktarımı yoluyla kültürel sanatsal paylaşımın yollarını açacaklar. Programa katılan sanatçılardan bir de kadınlarla atölye çalışması yapmasını bekleyeceğiz. Gaziantep’te yaşayan kadınlar, bir araya gelerek sanatçıların da yönlendirmesiyle kendi hikayelerini ve göç deneyimlerini sanat yoluyla aktaracaklar. Kadınların 3 hafta boyunca ürettikleri disiplinler arası sanatsal çalışmaların yer alacağı sergi, Haziran sonunda düzenlenecek. Sergide kadınlar kendi seslerini ve hikayelerini kamusal alanda duyurma fırsatı elde edecekler. Türkiyeli ve Suriyeli kadınların eserlerinin bir arada yer alacağı bir fanzin yoluyla da hikayeler çok daha geniş alanlara hem basılı hem de online olarak yayılacak.

Türkiyeli ve Suriyeli Kadınların Hikayeleri Sanatla Yayılıyor

Çalışmanın ana hedeflerinden biri kadınların kendi hikayelerini aktarabilmeleri için ortak bir kültürel alan yaratmak. Çalışma hem kamusal alanda hem de sanat alanında kısıtlı görünürlüğe sahip kadınların bir araya gelmesini, hikayelerini birbirlerine aktarmalarını ve hep beraber üretmelerini sağlayacak. Türkiyeli ve Suriyeli kadınlar seslerini, sanatçıların da yönlendirmeleriyle, kendilerini en rahat hissettikleri şekilde duyuracak. Sanatın birleştirici gücüyle bir dayanışma ağı kuracak olan kadınlar, seslerinin sergi ve fanzin yoluyla geniş kitlelerde yankı bulmasını sağlayacaklar. Kadınlar atölye çalışmaları sırasında Kırkayak Kültür Merkezi başta olmak üzere, bu birliktelik modeline kucak açan Türkiyeli ve Suriyeli kültür merkezleri, sanat inisiyatiflerini ve kurumları da kullanarak kentin farklı kamusal alanlarını da deneyimlemiş olacaklar. Çalışma aynı zamanda kadınlarla yapılacak sosyal uyum çalışmaları için sanat yoluyla kurulacak bir dayanışma modeli üretmiş olacak.

    

Sanatta Kadın Odaklı Birliktelik Modeli

Kadınların kültür alanlarına erişimindeki kısıtların azaltılması hedeflenen çalışmada Gaziantepli kadınların kamusal ve kültürel alandaki görünürlüğünü arttırmanın yanı sıra bir ortak üretim modeli oluşturulması hedeflenmekte. Sanatçı kadınların çalışma alanlarına dair deneyim aktarımları ve kültürel paylaşımlar sanatsal üretimlerin de önünü açacaktır. Çalışmayla oluşan sanatsal dayanışma modeli, kültürler arası ortak üretim zemini oluşturacak. Çalışmaya katılan iki kadın sanatçı arasında kurulacak iletişim ve paylaşım, ilerde kurulacak ortaklıkların da önünü açacaktır. Böylece çalışmayla, iki sanatçı Bengü Karaduman ve Falak Al Ghazzi ile başlayarak, sanatçılar arasında iletişim ve birliktelik modeli kurulmuş olacak.

    

Bengü Karaduman

Video, animasyon, enstalasyon, performans, desen ve sesle üreten sanatçı; İstanbul Modern, Borusan Contemporary, Maçka Sanat Galerisi, Milli Reasürans Sanat Galerisi, Ourlet, Heidelberger Kunstverein, Künstlerhaus Wien ve Beirut Art Center gibi kurumlarda sergiler açtı. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

    

Falak Al Ghazzi

Yeni teknikler geliştirerek resimler çizen sanatçı, resim yapmak için ateşin alevini kullanıyor. Suriyeli ve Türkiyeli sanatçılarla birçok sergi ve atölyeye katılan sanatçı, okulda çocuklara sanat dersi veriyor. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

 

     

 

Founded within the sub-structure of Kırkayak Kültür, Mutfak Matbakh Women’s Workshop with the philosophy of learning live together the study establishes Turkish and Syrian women are building a way of living together in the city in the manner of art. In this study, with the participation of Bengü Karaduman and Falak Al Ghazzi, Turkish and Syrian women are gathering and bring their ideas and works out. Artist exchange program which will last throughout May, a model of unity established in both art and urban life.

     Founded within the sub-structure of Kırkayak Kültür, Mutfak Matbakh Women’s Workshop with the philosophy of learning live together the study establishes Turkish and Syrian women are building a way of living together in the city in the manner of art. In this study, with the participation of Bengü Karaduman and Falak Al Ghazzi, Turkish and Syrian women are gathering and bring their ideas and works out. Artist exchange program which will last throughout May, a model of unity established in both art and urban life.

In Gaziantep, where the migration intensively experienced, women are the lack in areas where they come together. In spite of the similarity of the problems they experienced by the Turkish and Syrian women can’t achieve any solution ideas. We as the women try to find: “How we can find the ways of living together?” In order to achieve the answer to this question, Mutfak Matbakh Women’s Workshop aims to establish equal life together in both theory and practice and also all in its works. According to this, 3 workshops, 9 atelier works were organized, and now “Women Solidarity for Art” study is organized, which aims to establish equal life together with art.

 

“Women Solidarity for Art” is an artist exchange program that supports the empowerment of women in the way of social cohesion with the aim of increasing women’s participation in urban life, {with doing so interdisciplinary interactions will be realized through the intercultural interactions, using the effect of gathering togetherness of art.} With the goal of creating partnership between cultures through the arts and by the way of arts, two women artists that living in Turkey, Bengü Karaduman and Falak Al Ghazzi will stay Gaziantep for 3 weeks. The artists will create a new way of cultural sharing through their experiences with art while experiencing the city of Gaziantep, which has received intense immigration since 2011. {We will make an atelier workshop with both participants and artists.} Women living in Gaziantep will gather together and convey their own stories and experiences of migration through the guidance of the artists. An exhibition of interdisciplinary artistic works produced by women during these 3 weeks will be held on the end of June. In the exhibition, women will have the opportunity to publicize their voices and stories. Turkish and Syrian women’s work will be spread as a combination both to take place in stories printed by a much wider area as well as an online fanzine.

Turkish and Syrian Women’s Stories Spreading with the Art

One of the main objectives of the study to create a common cultural space for women to transfer their own stories. The study will convey women with limited visibility in the public sphere and to arts to come together, convey their stories to each other and produce them together. Turkish and Syrian women’s voices, with the orientation of artists, will be announced in the way they feel most comfortable. Women who will establish a network of solidarity with the unifying power of art will allow their voices to resonate in large masses through exhibition and fanzine. Women, especially during workshops in Kırkayak Kültür centre this partnership model that welcomes Turkish and Syrian cultural centres, art institutions and initiatives will be experienced in different areas of the different public spaces of the city. The study will also produce a model of solidarity that will be established through art for social adaptation work with women.

“A Women Oriented Togetherness Model in Art”

The study aims at reducing the restrictions of women’s access to cultural areas. It is aimed to increase the visibility of local women in public and cultural areas as well as to create a common production model. Experience transfers and cultural exchanges of artists workspaces will also pave the way for artistic production. The artistic solidarity model formed by the study will form the intercultural common production ground. The communication and sharing between the two women artists participating in the study will pave the way for future partnerships. Thus, starting with two artists Bengü Karaduman and Falak Al Ghazzi, a model of communication and cohesion will be established among artists.

 

  

Bengü Karaduman

Produced with video, animation, installation arts, performance arts, pattern and sound; She held exhibitions in Istanbul Modern, Borusan Contemporary, Maçka Art Gallery, Milli Reasürans Art Gallery, Ourlet, Heidelberger Kunstverein, Künstlerhaus Wien and Beirut Art Center. She lives and works in Istanbul.

    

Falak Al Ghazzi

Drawing on new techniques and drawing pictures, the artist uses the fire’s flame to paint. Syrian and Turkish artists who participated in many exhibitions and workshops with artists, giving art lessons to children at school. She lives and works in Istanbul.