Kırkayak Kültür, Türkiyeli/Suriyeli Dom ve Abdal çocukların eğitime erişim durumu raporunu yayınladı.

Kırkayak Kültür, Türkiyeli/Suriyeli Dom ve Abdal çocukların eğitime erişim durumlarını tartıştığımız saha çalışması sonuçları Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile  “Okumuşluk ele geçmez.” Türkiye’deki Dom ve Abdal Çocukların Eğitim Durumu: Gaziantep ve Şanlıurfa Örnekleri” adlı  raporla Türkçe ve İngilizce olarak yanılandı. 

Bu raporda literatüre, Dom ve Abdal çocukların eğitime erişimde karşılaştıkları sorunların neler olduğuna dair mevcut durumu ortaya koymaya çalışarak katkı sunmayı amaçlamaktayız. Ayrıca ulusal ve uluslararası sözleşme ve mevzuatlardaki eğitim haklarının “güvenceye alınması”nın sahadaki karşılıklarını, pratiklerde bu hakların kendilerini nasıl gösterdiği ya da göstermediği konusunu tartışmaya açacağız. Bu amaçlar doğrultusunda öncelikle, çocukluk ve eğitim kavramlarını eleştirel olarak ele alarak eğitimle ilgili temel yaklaşımımızın ne olduğunu tanıtacağız.” 

Türkiye’de çeşitli nedenlerle eğitime erişim ve okula devam sorunu yaşayan çocukların belirsizliğini ortaya koymak adına yoksul çocuklar, kız çocukları, anadili Türkçe olmayanlar, kırsal alanda yaşayanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları, Roman çocuklar, geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklar üzerine çalışmalar yapılırken, biz bu raporda Türkiyeli ve Suriyeli Dom ve Abdal çocukların eğitime erişim ve okula devam sorunlarına dikkat çekmek istiyoruz. Bunu yaparken öncelikle literatürde Dom ve Abdal çocukların eğitime erişim ve devamlılıkları ile ilgili kısıtlı çalışmalara katkıda bulunmak istiyoruz.”