9. Zeugma Film Festivali

Please scroll down for English version

9. Zeugma Film Festivali çevrimiçi olarak gösterimlere başlıyor

Kırkayak Kültür tarafından düzenlenen 9. Zeugma Film Festivali, 22-29 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi platformlar üzerinden düzenlenecek. 

Zeugma Film Festivalini bu yıl çevrimiçi olarak “Ayrı Ayrı Bir Arada” temasıyla düzenleniyor. 

Gaziantep’te bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Zeugma Film Festivali, COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak yapılacak. Festival bu yılki programında 15 filmlik bir seçki, paneller ve film ertesi söyleşiler ile izleyicisiyle çevrimiçi ortamda buluşacak.

Festival kapsamında, Birlikte Yaşam Seçkisi ve Dünya Sineması Seçkisi olmak üzere iki tematik seçki yer alacak. Birlikte Yaşam Seçkisi teması altındaki filmler Türkçe dilinde olup Arapça altyazılı olarak veya Arapça dilinde olup Türkçe altyazılı olarak çevrimiçi gösterilecek. Temanın oluşturulmasındaki başlıca amaç, ortak kültürel bir alan yaratmak ve sanatın gücünü kullanarak bir arada yaşam alanları oluşturabilmek. Dünya Sineması Seçkisi ise dünya festivallerinden ödülle dönmüş usta yönetmenlerin filmlerine yer verecek. 

Kırkayak Kültür; yürüttüğü çalışmalarda sanatın paylaşılması, karşılıklı anlayış ve farkındalığın geliştirilmesiyle, birlikte yaşam kültürünün gelişeceğine ve bu sayede de önyargıların üstesinden gelinebileceğine inanarak, Anadolu kentlerinde kültürel yaşamı canlandırmayı, kültür ve sanat etkinliklerini yaymayı amaçlıyor. 

Bu yıl 9.sı düzenlenecek olan festival, “Ayrı ayrı, Bir arada” temasıyla düzenleniyor. İçinde bulunduğumuz dönem, bir yandan pandemi sebebiyle insanların bir araya gelmeye korktukları için fiziksel mesafelerin arttığı bir dönem olurken salgının getirisi izolasyon koşulları, birliktelik duygusu arayışını arttırmaktadır. Bu sebeple de mekânsal engeller aşılarak çevrimiçi alanlarda eş zamanlı etkinlikler düzenlenmektedir. Zeugma Film Festivali de bu ihtiyaca bir cevap üretebilmek adına sadece Gaziantep yerelinde değil, çevrimiçinin imkanları dahilinde, tüm ulusal sınırlar içinde gösterim ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı toplumsal kesimlerle ve göçle yeni gelenlerle de diyalog zemini oluşturup sadece mekânsal olarak değil, aynı zamanda toplumsal olarak da bir arada yaşam fikrini güçlendirmektedir. Festivalin bu yılki seçkisi, kültür ve sanatın toplumların bir arada yaşamasını ve toplumsal uyumu kolaylaştıran, toplumun farklı kesimlerinin birbirlerine temas etmesinin önünü açan ortak alanlar olduğu bilinciyle oluşturuldu. 

Festivalde Çevrimiçi Söyleşiler 

Festival kapsamında yönetmen, sanatçı, kültür-sanat çalışanları  ve akademisyenlerle sinema ve toplum başlıkları altında söyleşiler gerçekleştirilecek. Söyleşiler ve paneller, Kırkayak Kültür sosyal medya hesaplarından üzerinden anlık olarak izlenebilecek. 

Festival, kültür sanat alanlarına dair tartışmaları güçlendirmek ve bir arada yaşam perspektifiyle yeniden ele almak adına kültür üreticileri, yöneticileri ve akademisyenleri bir araya getiren paneller de düzenlemekte. Göç Filmleri Analizi paneliyle filmlerde göç temsili ve göçmen üretimlerine bir bakış sunulacak. Filmde Ses Olmak panelinde ise film sanatını aktivist bir perspektifle, toplumsal sorunlara çözüm üretebilme hedefiyle kullanan ve kültür sanat alanlarını daha kapsayıcı hale getiren pratikler yer alacak. Yine festival etkinlikleri kapsamında, festival destekçisi Beraberce Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ‘’beraberce Sohbetler’’ programında, Birlikte Yaşam ve Kapsayıcılığı Kültür Yoluyla Kurmak temalı bir tartışma düzenlenecek. Bu söyleşi ise bir arada yaşam fikri ile çalışma yürüten yurttaş hareketleri ve kültür sanatın birleştirici gücü üzerine, teorik ve pratik çerçeve ele alınarak tartışılacak.  

Kırkayak Kültür tarafından düzenlenen Zeugma Film Festivali’nin ana destekçisi beraberce Derneği. Festivalin diğer destekçileri arasında DVV ve Kültür için Alan projesi de bulunuyor.

Birlikte Yaşam Seçkisi’nde yer alan filmler şöyle:

 1. Bilmemek (yön. Leyla Yılmaz)
 2. Bina (yön. Orçun Behram)
 3. Plaza (yön. Anıl Gelberi)
 4. Omar ve Biz (yön. Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er)
 5. 200 Metre (200 Metres, yön. Ameen Nayfeh)
 6. Yabancı (Exile, yön. Visar Morina)
 7. Mükemmel Aday (The Perfect Candidate, yön. Haifaa Al Mansour)

Dünya Sineması Seçkisi’nde yer alan filmler şöyle:

 1. Çingene Kraliçe (Gipsy Queen, yön. Hüseyin Tabak)
 2. Anne Gibi (True Mothers, yön. Naomi Kawase)
 3. Wendy (yön. Benh Zeitlin)
 4. Şarlatan (Charlatan, yön. Agnieszka Holland)
 5. Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians, yön. Ciro Guerra)
 6. Bacurau (yön. Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho)
 7. 2040 (yön. Damon Gameau)
 8. Atlantis (yön. Valentyn Vasyanovych)

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİMLER

9. Zeugma Film Festivali, 22- 29 Kasım tarihleri arasında zeugmafilmfestival.festivalscope.com adresinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Her akşam saat sekizde erişime açılacak filmler, 30 saat gösterimde kalacak. Gösterim platfomuna yönlendirmelere, gösterim takvimine ve festivale dair güncel bilgilere Kırkayak Kültür web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

The 9th Zeugma Film Festival Sets Out Online

Organized by Kırkayak Kultur, The 9th Zeugma Film Festival will be held online between 22 and 29 November. 

Zeugma Film Festival will be maintained online this year with its according theme “Separatly, Together”. 

Due to COVID-19 pandemic, The 9th Zeugma Film Festival of Gaziantep will be held online this year. The festival will be introduced to the audience with a collection of 15 films, panels, and interviews performed after films.

Two thematic collections will be hosted within the scope of the festival: Living Together Anthology and World Cinema Anthology. The films covered in Living Together Anthology will be in Turkish with Arabic subtitles or in Arabic with Turkish subtitles.   The main objective of picking this theme is to create a common cultural zone and by utilizing the power of art to form a mutual living space. Besides, the World Cinema Anthology will comprise the films of the master directors awarded in worldwide festivals. 

Kırkayak Kultur deeply believes that the two societies can live together and overcome their prejudices through the exchange of art to improve mutual understanding and awareness and aims at reviving the cultural life and expanding cultural and artistic activities across the Anatolian Cities.  

The festival, arranged for the ninth time this year, has the theme “Separate But Together”. Today we are living in an era where physical distances are grown with the concern of contacting other people because of the outbreak. On the other hand, seeking a sense of togetherness seems to have increased due to the conditions of isolation to which we are all subjected.  That is why online simultaneous events are organized by overcoming the spatial barriers. To fulfill this need, Zeugma Film Festival organizes staging and events not only in the local borders of Gaziantep but also all across the country within the bounds of the available online facilities. In this way, it constitutes a foundation for dialogue with people from every walk of life and immigrant newcomers thus strengthens the idea of living together not only spatially but also socially. Kırkayak also aims to improve the practicability of living together. The anthology for this year has been designed with the awareness that both culture and art are common grounds that facilitate social coexistence and adaptation, aside from leading communities to contact one another. 

Online Interviews of the Festival 

Within the extent of the festival, interviews will be held with directors, artists, culture and arts professionals, and academicians about cinema and society. Interviews and panels will be broadcast live on Kırkayak Kültür’s social media accounts. 

The festival organizes panels gathering culture creators, managers, and academicians to re-approach and strengthen the discussions about culture and art with the perspective of living altogether. Immigration Films Analysis Panel will provide an overview of the representation of immigration and the productions of immigrants in the films. Being a Voice in Films Panel will examine the exercises that approach the art of film-making from an activist perspective, to offer solutions to social problems, and render the field of culture and art more widespread. As a part of festival activities, a special session of“Talking Together”, regularly organized by our sponsor Beraberce Association, will be held discussing “To Live Together and Embrace Each Other”. This session will provide a theoretical and practical discussion on the unifying powers of the culture and arts with the contributions by the citizen movements struggling for the ideals of living together.   

The main sponsor of the Zeugma Film Festival organized by Kırkayak Kültür is Beraberce Association.  DVV and Spaces of Culture are amongst the other sponsors of the festival.

The films included in the Living Together Anthology are:

 1. Unknowing  (Dir. Leyla Yılmaz)
 2. Building (Dir. Orçun Behram)
 3. Plaza (Dir. Anıl Gelberi)
 4. Omar and Us (Dirs. Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er)
 5. 200 Metres (Dir. Ameen Nayfeh)
 6. Exile (Dir. Visar Morina)
 7. The Perfect Candidate  (Dir. Haifaa Al Mansour)

The films from the World Cinema Anthology are:

 1. Gipsy Queen (Dir. Hüseyin Tabak)
 2. True Mothers (Dir. Naomi Kawase)
 3. Wendy (Dir. Benh Zeitlin)
 4. Charlatan (Dir. Agnieszka Holland)
 5. Waiting for the Barbarians (Dir. Ciro Guerra)
 6. Bacurau (Dirs. Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho)
 7. 2040 (Dir. Damon Gameau)
 8. Atlantis (Dir. Valentyn Vasyanovych)

ONLINE SCREENING

The 9th Zeugma Film Festival will be held online on zeugmafilmfestival.festivalscope.com between the dates of November 22nd – 29th. The films will be available for watching at 20:00 every day and will remain accessible for access for 30 hours afterward. Directions to the staging platform, screening calendar, and up-to-date information about the festival can be found on the Kırkayak Kültür website.